آموزش اف تی پی

فیلتر عنوان 

نمایش #   

# عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مدیریت FTP 1688
2 آشنایی با نرم افزار CuteFTP 1781
3 اضافه کردن (شناساندن) یک سایت به CuteFTP 1863
4 حذف یک سایت از محیط CuteFTP 1531
5 تغییر مشخصات عمومی سایت در CuteFTP 1531
6 اتصال به سایت خود در CuteFTP 1617
7 ارسال (Upload) فایل ها بر روی سایت با CuteFTP 1903
8 دریافت (Download) فایل ها از سایت با CuteFTP 1605