تعرفه و امکانات سیستم مدیریت محتوا

تعرفه و امکانات سیستم مدیریت محتوا : نسخه شخصی نسخه شرکتی نسخه سازمانی نسخه فروشگاهی نسخه خبری

قیمت (تومان) 1.000.000 1.500.000 4.000.000 1.800.000 1.700.000
تعداد سایت زیر مجموعه 0 5 10 0 20
فروشگاه مجازی -
-


-
فرم ساز -
مدیریت اخبار
خواندن RSS خبری
خروجی RSS اخبار
-ارسال خبرنامه -مدیریت قوانین - -


مدیریت رویدادها -

-
ترسیم چارت سازمانی - -
- -
آرشیو صفحات - -
-
خروجی EXCEL - -
- -
مدیریت گزارشات - -

-
کنترل IP ها -مدیریت امنیت
اطلاعات پرسنلی -

- -
گزارش آب و هوا -

-
تقویم و مناسبات ها -

-
نمایش نرخ ارز - - - -
نظرسنجی
مدیریت کاربران -فرم عضویت -پشتیبان گیر بانکها -انجمن ها - -
- -
آمار بازدید کنندگان
مدیریت بانکها - -
- -
مجلات - -
-
کتابخانه - -
-
کتابهای الکترونیک -

- -
گردهمائی ها - -
- -
منابع مرجع - -
-
مدیریت زبانها
مدیریت ارجاع کاربر بر اساس IP -ارجاع توسط IP کاریر -