مشاوره و طراحی امنیت شبکه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

امنیت یکی از مهمترین جنبه های موجود در راه اندازی و نگهداری یک شبکه کامپیوتری است. امن نمودن یک شبکه را می توان در سه زمینه ذیل مورد توجه قرار داد:
- امنیت ارتباطات جهت جلوگیری از خطرات و تهدیدات ورود افراد غیر مجاز به شبکه.
- امنیت اطلاعات جهت جلوگیری از امکان استفاده از اطلاعات تبادل شده در شبکه توسط هکرها و مهاجمان.
- امنیت شبکه جهت جلوگیری از سوء بهره برداری کاربران غیر مجاز از تجهیزات شبکه به منظور بهره برداری از اطلاعات.
به منظور ایجاد شبکه ای امن با در نظر گرفتن امنیت در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امنیت شبکه، راهکارهای استاندارد ایجاد شده اند که احتمال نفوذ و بهره برداری نامناسب از اطلاعات و امکانات موجود در شبکه را به حداقل می رسانند.
شرکت پویا نت افروز ، با استفاده از کارشناسان با دانش، مجرب و دارای مدارک معتبر بین المللی، قادر است در هر یک از زمینه های مذکور، به امن نمودن شبکه های موجود یا ایجاد شبکه ای امن بپردازد. مجموعه خدماتی که شرکت پویا نت در خصوص امنیت شبکه به انجام می رساند عبارتند از:
- ارزیابی امنیت شبکه های موجود در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امنیت شبکه
- طراحی شبکه ای امن در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و شبکه
- پیاده سازی راهکارهای امنیتی با در نظر گرفتن استانداردهای روز دنیا در حوزه امنیت در ابعاد LAN/WAN
- طراحی و پیاده سازی امنیت مراکز داده (Data Center) بر اساس معماری استاندارد امنیت
- مشاوره و نظارت بر انجام پروژه های امنیتی شبکه
- تهیه، تجهیز و پیکره بندی شبکه های کامپیوتری بوسیله ابزارهایی همچون Firewall،IPS/IDS و FWSM
- آموزش کارشناسان کارفرما در خصوص حفظ و نگهداری امن شبکه

 

پیاده سازی یک پروژه امنیت شبکه، توسط شرکت پویا نت بر اساس برنامة زمانبندی و طی مراحل زیر صورت می پذیرد:
- فاز اول: بررسی نیاز مشتری و وضعیت موجود در شبکه
- فاز دوم: ارائة LOM و LOS با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری
- فاز سوم: تهیه طراحی اولیه و جمع بندی نیازمندی های مشتری
- فاز چهارم: تهیه طراحی دقیق بر حسب استاندارد های بین المللی
- فاز پنجم: اجرائیات طرح نهایی شد با همکاری کارفرما
- فاز ششم: آزمودن و بهینه سازی اجرائیات شبکه
- فاز هفتم: مستند سازی تمام فاز ها و آموزش پروژه به مشتری