مشاوره و طراحی LAN / WAN

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

مشاوره و طراحی LAN / WAN

 

شرکت پویا نت افروز، آمادگی کامل دارد که در طرح ها و راهکارهای فن آوری های نسل جدید شبکه، نیاز مشتریان خود را به صورت راهکارهای انتها به انتها و با استفاده از روش های نوین و استانداردهای روز دنیا ارائه دهد و متعهد به انجام این پروژه ها از ابتدا با مشاوره فنی در زمینه های طراحی، اجرائیات، پیاده سازی و تستینگ باشد.

پویا نت ، با الهام گفتن از شرکت های مشاوره بین المللی، همچون IBM Consulting Services و Cisco Systems Advance Technology Group، آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه نسل های جدید شبکه های LAN و WAN می باشد. این خدمات با در نظر گرفتن سرویس های جدید مورد نیاز مشتریان، و با استفاده از پروتکل های جدید IETF عرضه می گردند.

شرکت پویا نت با سوابق چندین ساله در مشاوره، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی شبکه های LAN و WAN، در ارگانها و سازمانهای دولتی و شرکت های خصوصی، و با بهره بردن از کارشناسان مجرب، متخصص و دارای مدارک بین المللی Cisco، HP و Microsoft، آمادگی دارد با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی روز دنیا، خدمات ذیل را در زمینه شبکه های LAN/WAN ارائه نماید:


1- مشاوره و نظارت: شامل مشاوره در امر طراحی Passive و Active، نظارت بر اجرائیات Active
2- طراحی : شامل طراحی Active و Passive
3- پیاده سازی : شامل انجام اجرائیات Passive و Active
4- ارزیابی: شامل ارزیابی محیط فیزیکی، معماری شبکه، سخت افزاری، نرم افزاری، کیفی، امنیتی و مدیریتی شبکه
5- تستینگ و بررسی اجرائیات انجام شده (Proof of Concept)
6- مستند سازی و ارائه مستندات به مشتری در مسیر انجام پروژه های LAN/WAN:
1-6- آماده سازی
2-6- برنامه ریزی
3-6- ارائه طرح مقدماتی
4-6- ارائه طرح دقیق پس از تأیید کارفرما
5-6- اجرائیات طراحی
6-6- راه اندازی
7-6- تستینگ
8-6- بهینه سازی
9-6- مستند سازی