پشتیبانی شبکه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

پشتیبانی شبکه

 

 

نیاز کسب و کارها به سیستم های کامپیوتری، مقوله ای است که این روزها نمی توان آن را انکار نمود. پردازش و نگهداری داده های انبوه و بهره برداری از امکانات اینترنت را شاید بتوان ساده ترین و در عین حال اساسی ترین کاربردهای تجاری کامپیوترها دانست. از این رو، هرگونه ناکارآمدی و اختلال در عملکرد این سیستم ها، می تواند سازمان را با بحرانی جدی روبرو کرده و پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

لذا در همین راستا شرکت مهندسی پویا نت به منظور تضمین کارآمدی سیستم های کامپیوتری و پیشگیری از بروز وقفه در امور کسب و کارها، خدمات تخصصی زیر را به شرکت ها ارائه می نماید:

پشتیبانی نرم افزار :

عیب یابی و رفع نقص سیستم عامل ها و نرم افزارهای عمومی

مدیریت سیستم های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی نرم افزاری

نصب و پیکربندی سیستم عامل ها و نرم افزارهای عمومی

پیگیری پشتیبانی فنی نرم افزارهای اختصاصی

مشاوره و پشتیبانی در زمینه تامین نرم افزارهای عمومی و مدیریت لایسنس های نرم افزاری

مشاوره و پشتیبانی در زمینه کاربری نرم افزارهای عمومی

پشتیبانی سخت افزار :

عیب یابی و رفع نقص تجهیزات سخت افزاری، پرینترها، اسکنرها و یو پی اس ها

مدیریت سیستم های کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی سخت افزاری

نصب و پیکربندی سخت افزارهای جانبی

مشاوره و پشتیبانی در زمینه خرید و ارتقا سخت افزارها، سیستم های کامپیوتری، پرینترها، اسکنرها و یو پی اس ها

پشتیبانی و مدیریت شبکه :

عیب یابی و رفع نقص تجهیزات active، passive و سرویس های نرم افزاری شبکه کامپیوتری

مدیریت شبکه کامپیوتری از لحاظ کیفیت و کارایی شامل مانیتورینگ شبکه و مدیریت توزیع منابع موجود در شبکه