گزارش کارکرد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

*برای مشاهده ریز مصرف نوع سرویس خود را انتخاب نمایید.

*مشترکین محترم لطفا برای مشاهده ریز مصرف از مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید.

*در صورت نیاز می توانید نسخه جدید فایر فاکس را از بخش دانلود نرم افزار سایت دانلود کنید.

نام سرویس
ساعت رایگانقیمت هر گیگ اضافه-تومانتوضیحات                       


سرویس A
3 بامداد تا 7 صبح 5300 مشاهده ریز مصرف
سرویس B
1 بامداد تا 7 صبح 4200 مشاهده ریز مصرف
سرویس C
2 بامداد تا 8 صبح نیم بها/ترافیک بیشتر از 5 گیگا بایت رایگان
5300 مشاهده ریز مصرف
سرویس D
2 بامداد تا 7 صبح 6000 مشاهده ریز مصرف
سرویس E
2 بامداد تا 8 صبح نیم بها/ترافیک بیشتر از 5 گیگا بایت رایگان 4700 مشاهده ریز مصرف
سرویس F 2 بامداد تا 7 صبح /ترافیک 1 گیگا بایت نیم بها
6000 مشاهده ریز مصرف